Ignacio Martínez Caballero

Títol de la ponència: “Maneig terapèutic de les alteracions musculoesquelètiques en paràlisi cerebral infantil”

El Dr. Martínez Caballero, especialista en cirurgia ortopèdica i traumatològica, és doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Madrid (amb una tesi doctoral sobre cirurgia multinivell en paràlisi cerebral infantil).

La seua activitat professional se centra en la neuroortopèdia pediàtrica des del 1994. En l’actualitat és el responsable de la Unitat de Neuroortopèdia Pediàtrica del Servei d’Ortopèdia Infantil de l’Hospital Niño Jesús de Madrid (servei de referència a nivell nacional per al Sistema Nacional de Salut). 

Va ser l’impulsor de la creació del Laboratori d’Anàlisi del Moviment (LAM) per a l’avaluació de les alteracions de la deambulació en la paràlisi cerebral infantil, en l’esmentat hospital (2007).