Sofía Rodríguez Uribes

Títol del taller: “Com programar la intervenció del fisioterapeuta amb l’alumnat-tasca-entorn, partint d’objectius funcionals i d’equip?”

Títol de la ponència: “El fisioterapeuta a l’escola com a membre d’un equip interdisciplinari que treballa a través d’objectius funcionals i de participació”

Sofía Rodríguez és diplomada en Fisioteràpia per l’Escola Universitària de València (1990). És funcionària de la Junta de Comunitats de Castella-La Manxa i té 27 anys d’experiència com a fisioterapeuta en col·legis ordinaris i específics d’aquesta comunitat autònoma.

Formada en el concepte Bobath (tractament neuroevolutiu) per al tractament especialitzat de la paràlisi cerebral, s’ha continuat formant en neuropediatria a través de cursos específics de valoració i tractament i utilització d’eines i tècniques pediàtriques. Té experiència docent en cursos i jornades adreçades a professorat, fisioterapeutes i tècnics educatius sobre el paper del fisioterapeuta a l’escola, com també sobre la intervenció amb l’alumnat amb discapacitat motriu.

És coautora del llibre La fisioterapia en la escuela, publicat el 2015, i vocal de la Comissió de Fisioteràpia Pediàtrica i Educativa de l’Il·lustre Col·legi de Fisioterapeutes de Castella-La Manxa, on s’han elaborat diferents documents sobre el perfil funcional del fisioterapeuta en l’àmbit educatiu, adreçats a l’administració educativa responsable (Àrea d’Atenció a la Diversitat). També ha realitzat aportacions sobre la fisioteràpia en l’àmbit educatiu per a l’elaboració de la legislació pertinent. 

(*) L’aforament màxim d’aquest taller és de 25 persones.